Bc. Maria Pokoeva

Master's thesis

Ochrana spotřebitele - standardy dle práva a jejich dopad na české právo

Consumer protection - standards by law and their impact on Czech law
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je ochrana spotřebitele – standardy dle práva a jejich dopad na české právo. Práce obsahuje šest kapitol, ve kterých tento institut popisují. Zavedení institutu ochrany spotřebitele provázela dlouhá léta celá řada právních předpisů, směrnic a nařízení, a konečně institut ochrany spotřebitele vznikl v 20. století. Kapitoly projednávají o historickém vývoji institutu ochrany …more
Abstract:
The subject of below thesis is a consumer protection - standards by law and its impact on Czech legislation. My thesis contains six chapters which are describing this subject. The establishment of a consumer protection institute was supported by legislation, regulations and directives for many years, and this institute had been created in the 20th century. Chapters describe the historical development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Eva Benešová, LL.M.
  • Reader: JUDr. Taťana Sommerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Legal Aspects in Business