Bc. Kateřina Suchá

Bakalářská práce

La féminisation du français canadien – des voies littéraires et linguistiques

The Feminization of The Canadien French - Literary and Linguistic Ways
Abstract:
The Thesis deals with the changes in language and in literature, due to the activity of the feminist movement in Canada during the 20th century. The aim of the study is to describe the chronology of these changes and the creation of a specific writing in the feminine.
Abstract:
Práce pojednává o jazykových a literárních změnách, o které se zasloužilo feministické hnutí v Kanadě v průběhu dvacátého století. Práce se snaží chronologicky popsat průběh jazykových změn a vytvoření tzv. ženského stylu psaní.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta