Ing. Jana Kuráňová

Bakalářská práce

Finanční řízení podniku - významný faktor konkurenceschopnosti podniku

Company financial management - acceleration factor in company
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl definovat konkurenční výhody vybraného podniku, provést jeho strategickou analýzu v oblasti finančního řízení podniku a zhodnotit finančně ekonomické zdraví daného podniku. Mezi hlavní problémové oblasti, kterými se budu zabývat, patří definice interních procesů v podniku s důrazem na vytváření konkurenčně orientovaného podniku, finanční řízení podniku, jako základ …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define competitive advantages of a chosen company, implement its strategic analysis in the sphere of financial management of the company and assess the financially economic health of that company. Among the main problematic areas that I will deal with there is the definition of the internal processes within the company with an emphasis on the creation of a competitively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta