Ema KOMÁRKOVÁ

Diplomová práce

Standardy kvality sociálních služeb a jejich dopad na výkon sociální práce

The quality standarts of social services and their impacts on providing The social work
Anotace:
Autorka se ve své diplomové práci zabývá tématem standardů kvality sociálních služeb a jejich dopadem na výkon sociální práce. Práce je rozdělena na teoretickou a na výzkumnou část. V teoretické části autorka rozpracovala především témata sociálních služeb, sociální práce a standardů kvality sociálních služeb. Ve výzkumné části zjišťovala spokojenost uživatelů domova se zvláštním režimem s kvalitou …více
Abstract:
The author's thesis deals with the theme of The quality standarts of social services and their impacts on providing The social work. The thesis is divided into theoretical and research part. In the theoretical part, the author elaborated mainly themes of social services, social work and social service quality standards. In the research part of the examined user satisfaction special homes with quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Johanna

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMÁRKOVÁ, Ema. Standardy kvality sociálních služeb a jejich dopad na výkon sociální práce. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií