Bc. Martin Vašát

Diplomová práce

Rozšíření slimáčků rodu Deroceras v České republice ve vztahu k faktorům prostředí

Distribution of Deroceras species in the Czech Republic in relation to environmental factors
Anotace:
Tato diplomová práce se soustřeďuje na popis rozšíření a ekologických nároků devíti druhů slimáčků na území České republiky; jmenovitě Deroceras agreste, D. invadens, D. juranum, D. laeve, D. praecox, D. rodnae s. str., D. reticulatum, D. sturanyi a D. turcicum. Mezi zmíněnými zástupci najdeme jak čistě synantropní druhy (D. reticulatum a D. sturanyi), tak druhy málo ovlivněných lesních stanovišť …více
Abstract:
This master thesis focuses on distribution and ecological needs of nine Deroceras species occurring in the Czech Republic (D. agreste, D. invadens, D. juranum, D. laeve, D. praecox, D. rodnae s. str., D. reticulatum, D. sturanyi, and D. turcicum). Some of these species clearly synanthropic (D. reticulatum and D. sturanyi) or species of natural forest habitats (D. turcicum and D. praecox). The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta