Bohdan Meduna

Bakalářská práce

Návrh opatření na úpravu organizace dopravy v okolí Základní školy Chrast

Measures proposal for the organization of traffic in the neighbourhood of Chrast elementary school
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analýzu bezpečnosti provozu v okolí ZŠ Chrast, U Pošty 5. Cílem práce je vytipovat a analyzovat kritická místa v okolí školy na základě dotazníkového průzkumu a vlastního šetření. Na základě těchto informací autor vytvoří návrhy na zbudování či zlepšení bezpečnostních opatření ke zvýšení bezpečnosti nejen žáků ZŠ Chrast, ale také všech osob pohybujících se v obci Chrast.
Abstract:
This thesis focuses on an analysis of tradic safety near elementary school in Chrast, at post 5. The aimis to identify and analyze the critical points arend the school on the basis of a questionnaire survey and its own investigations. On the basic of this informatik, the autor will make proposals to build or improve security measures to increase the safety of not only Chrast elementary school pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Meduna, Bohdan. Návrh opatření na úpravu organizace dopravy v okolí Základní školy Chrast. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Práce na příbuzné téma