Bc. Lukáš TOLAR

Diplomová práce

Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD JE Temelín

Experimental Determination of Time Constant for Circular RTD of the Temelín Nuclear Power Plant
Anotace:
Diplomová práce obsahuje teoretický úvod týkající se měření teploty pomocí smyčkového RTD na primárním okruhu jaderné elektrárny, zejména jeho dynamických vlastností, tedy časové konstanty. Dále jsou popsány základní metody k určení časové konstanty. Praktická část se zabývá experimentálním určením časové odezvy RTD umístěného na ETE pomocí metody testu ponořením, jenž byl proveden v laboratoři ÚJV …více
Abstract:
Thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is a search dealing with measurement of temperature on primary circuit of nuclear power plant using RTD. This part is especially focused on dynamic properties of RTD. Within these search the methods for determination time constant are described. The practical part includes the calculation of time response for RTD used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Bílá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOLAR, Lukáš. Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD JE Temelín. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení