Bc. Lukáš TOLAR

Master's thesis

Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD JE Temelín

Experimental Determination of Time Constant for Circular RTD of the Temelín Nuclear Power Plant
Abstract:
Diplomová práce obsahuje teoretický úvod týkající se měření teploty pomocí smyčkového RTD na primárním okruhu jaderné elektrárny, zejména jeho dynamických vlastností, tedy časové konstanty. Dále jsou popsány základní metody k určení časové konstanty. Praktická část se zabývá experimentálním určením časové odezvy RTD umístěného na ETE pomocí metody testu ponořením, jenž byl proveden v laboratoři ÚJV …more
Abstract:
Thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is a search dealing with measurement of temperature on primary circuit of nuclear power plant using RTD. This part is especially focused on dynamic properties of RTD. Within these search the methods for determination time constant are described. The practical part includes the calculation of time response for RTD used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Kateřina Bílá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOLAR, Lukáš. Experimentální určení časové konstanty smyčkového RTD JE Temelín. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Nuclear Power Equipment Design