Bc. Tomáš Havíř

Diplomová práce

Moderní metody odhadu NAIRU a potenciálního produktu a jejich robustnost

Modern methods of estimating the NAIRU and potential output and their robustness
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá modelování NAIRU, tedy inflaci neakcelerující míry nezaměstnanosti. Teoretický část se zabývá obecně NAIRU a jeho historií. NAIRU může být dobrým vodítkem pro tvůrce hospodářských politik, kvůli inflačním tlakům, které může způsobovat nezaměstnanost. Součástí práce je popis a analýza několika vybraných moderních metod. Jedná se o model využívající Strukturální VAR a model …více
Abstract:
This diploma thesis deals with estimating the NAIRU (non-accelerating infla-tion rate of unemployment). The theoretical part includes a general view of NAIRU and its history. The NAIRU can be important for economic policy makers, because the unemployment may cause to inflationary pressures. Some modern methods and estimation techniques are described in the thesis. One model is based on the Structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.