PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Disertační práce

Rozvoj kompetence k sebeobraně - evaluace programu Sebeobrana pro střední školy

Development of Self-Defence Competences - evaluation of project Self-Defence for High Schools
Anotace:
Práce je závěrečnou výzkumnou zprávou shrnující poznatky z výzkumu v oblasti didaktiky sebeobrany v tělesné výchově na středních školách. Jedná se o evaluační studii s exploračním charakterem. Předmětem evaluačního výzkumu byl vzdělávací projekt Sebeobrana pro střední školy (SPSŠ) a učební výstupy studentů z tohoto projektu. Projekt SPSŠ byl vytvořen autorem práce v roce 2009. Cílem práce bylo popsat …více
Anotace:
branných situací považujeme za vysoce efektivní a doporučujeme jí k dalšímu rozpracování v didaktice úpolů.
Abstract:
ABSTRACT The work is a final research report summarising knowledge from the research in the field of self-defence in physical education in secondary schools. It is an evaluation study of exploration character. The subject of the evaluation research was an educational project High school self-defence project HSSP and learning outcomes of students in this project. The HSSP was created by the author of …více
Abstract:
cenario training method to be very effective and we recommend it for further analysis in combative didactics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií