Boris Pavelec

Master's thesis

The Role of the United States Dollar as an International Currency in the Second Half of the 20th Century

Role amerického dolaru jako světové měny ve druhé polovině dvacátého století
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje roli amerického dolaru jako světové měny především ve druhé polovině 20. století. Práce sleduje období od konce druhé světové války až po předvečer globální finanční krize z let 2007/08. Práce popisuje, jak se během období Brettonwoodského systému stal dolar hlavní světovou měnou. I přestože vnitřní rozpory způsobily rozpad tohoto systém, dolar zůstal nejdůležitější světovou …more
Abstract:
This thesis maps the role of the U.S. dollar as an international currency with a main focus on the second half of the 20th century and the role of dollar in the world economy. The thesis spans from the end of the Second World War to the eve of the last global financial crisis. The thesis documents, how dollar became the leading international currency during the Bretton Woods system era. Although the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2016
  • Supervisor: Zdenka Johnson
  • Reader: Petr Chalupecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48989

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika