Denisa TŮMOVÁ

Bakalářská práce

Radiologický asistent a jeho postavení ve zdravotnickém zařízení

Radiology technologist and his position in the medical facility
Anotace:
Tématem této práce je Radiologický asistent a jeho postavení ve zdravotnickém zařízení. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část informuje o samotné profesi radiologického asistenta ve všech podoborech - radiodiagnostice, radioterapii a v nukleární medicíně. Pozornost je věnována také organizacím radiologických asistentů v České republice a zahraničí. Zabývá se také kompetencemi …více
Abstract:
The topic of this thesis is Radiology technologist and his position in the medical facility. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the profession of radiology technologist in the radiodiagnostics, radiotherapy and nuclear medicine. There is also a part about organizations of radiology technologists in the Czech Republic and abroad. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavel Nedbal, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Denisa. Radiologický asistent a jeho postavení ve zdravotnickém zařízení. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent