Theses 

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015 – Jana Poupová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Poupová

Bakalářská práce

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015

The analysis of the system of tertiary education in the Czech republic focused on prepared university reform from 2006 to 2015

Anotace: Tato bakalářská práce analyzuje systém terciárního vzdělávání v České republice, zejména způsob financování tohoto systému a jeho reformě, tj. zavedení školného na vysokých školách. Toto téma bylo velmi aktuální cca do roku 2015 a je velice pravděpodobné, že jeho aktuálnost v následujících letech opět vzroste. Teoretická část práce popisuje systém terciárního vzdělávání v ČR, průběh a obsah reformy terciárního vzdělávání od roku 2006 do roku 2015 a krátce nastiňuje systém terciárního vzdělávání ve Velké Británii. Praktická část práce ověřuje pomocí dotazníkového šetření možnost zavedení školného na vysokých školách a zjišťuje dopady jeho zavedení. V případě zavedení školného tak, jak bylo plánováno dle reformy, by došlo k poklesu studentů vysokých škol o 47,3 %. V závěru práce jsou navržena možná doporučení, vhodná v případě zavedení školného.

Abstract: This bachelor thesis analyses the system of tertiary education in the Czech Republic, especially the way of funding of this system and the reform of the system of funding, implementation of tuition-fees on public universities. This topic had been actual until year 2015 and it is highly probable that it becomes more actual in following years again. In the teoretical part of the thesis, there are described in details the system of tertiary education in the Czech republic, the process and main points off the reform of tertiary education and there is also briefly described the system of tertiary education in Great Britain. The practical part of the thesis verifies by questionnaire survey the possibility of implementation of tuition-fees on universities and examines the impatcs of this implementation. In case of implementation of tuition-fees, as it was planned according to the reform of tertiary education, the number of university students would decrease by 47,3 %. In conclusion, some possible reccomendations are designed, which are suitable in case of implementation of tuition-fees.

Klíčová slova: terciární vzdělávání, školné, Bílá kniha, studentské půjčky

Keywords: tertiary education, tuition-fees, White Paper, student loans

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Pavel Procházka
  • Oponent: Tereza Lukášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53337


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz