Jana Poupová

Bachelor's thesis

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015

The analysis of the system of tertiary education in the Czech republic focused on prepared university reform from 2006 to 2015
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje systém terciárního vzdělávání v České republice, zejména způsob financování tohoto systému a jeho reformě, tj. zavedení školného na vysokých školách. Toto téma bylo velmi aktuální cca do roku 2015 a je velice pravděpodobné, že jeho aktuálnost v následujících letech opět vzroste. Teoretická část práce popisuje systém terciárního vzdělávání v ČR, průběh a obsah reformy …more
Abstract:
This bachelor thesis analyses the system of tertiary education in the Czech Republic, especially the way of funding of this system and the reform of the system of funding, implementation of tuition-fees on public universities. This topic had been actual until year 2015 and it is highly probable that it becomes more actual in following years again. In the teoretical part of the thesis, there are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Pavel Procházka
  • Reader: Tereza Lukášová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53337