Jana Poupová

Bakalářská práce

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015

The analysis of the system of tertiary education in the Czech republic focused on prepared university reform from 2006 to 2015
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje systém terciárního vzdělávání v České republice, zejména způsob financování tohoto systému a jeho reformě, tj. zavedení školného na vysokých školách. Toto téma bylo velmi aktuální cca do roku 2015 a je velice pravděpodobné, že jeho aktuálnost v následujících letech opět vzroste. Teoretická část práce popisuje systém terciárního vzdělávání v ČR, průběh a obsah reformy …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the system of tertiary education in the Czech Republic, especially the way of funding of this system and the reform of the system of funding, implementation of tuition-fees on public universities. This topic had been actual until year 2015 and it is highly probable that it becomes more actual in following years again. In the teoretical part of the thesis, there are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Pavel Procházka
  • Oponent: Tereza Lukášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53337