Mgr. Ladislav Toldy

Bachelor's thesis

Plugin do OpenCMS pro autentizaci uživatelů přes Shibboleth

OpenCMS Plugin for Shibboleth Authentication of Users
Abstract:
The bachelor thesis deals with design and implementation of plugin for OpenCms application, that verifies identity of users using Shibboleth system.The aim of the authentication plugin is to create appropriate record in OpenCms database for new user and to verify identity based on data provided by Shibboleth for existing user.Created plug-in is distributed in the form of module for OpenCms application …viac
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na návrh a implementáciu pluginu pre aplikáciu OpenCms, ktorý overuje totožnosť používateľov prostredníctvom Shibboleth systému. Cieľom autentizačného pluginu je u nového používateľa vytvoriť záznam v databáze OpenCms a u existujúceho používateľa overiť totožnosť na základe údajov poskytnutých Shibbolethom. Výsledný plugin je distribuovaný vo forme modulu pre aplikáciu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedúci: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.