Bc. Filip Velc

Bakalářská práce

Virtuální peníze a jejich právní povaha

Virtual Money and Their Legal Nature
Anotace:
Cílem bakalářské práce je problematika virtuálních peněz a jejich právní povahy. Práce definuje jak virtuální peníze a světy, ve kterých peníze vznikají, tak problematiku jejich právní regulace a oblasti nutné k pochopení souvislostí. První část práce se věnuje charakteristice virtuálních peněz, jejich regulaci a danění reálného výnosu plynoucího z virtuálních transakcí. Praktická část práce je zaměřena …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe issues of virtual money and their legal nature. Thesis defines both virtual money and worlds that money are issued by and questions about their legal regulation so as areas essential for proper understanding. The first part of thesis focuses on characteristic of virtual money, on their regulation and taxation of real income from virtual transactions. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Jopek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta