Bc. Lucie Prokopová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků v sociálních službách

Burnout and its prevention by workers in social services
Anotace:
Tématem diplomové práce je syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků v sociálních službách, zabývá se zejména vlivem supervize na jeho vznik. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž jsou tři teoretické a jedna výzkumná. Teoretická část se věnuje definicí, příznaky, jednotlivými fázemi syndromu vyhoření a jeho diagnostikou. Další kapitola se zabývá léčbou a prevencí syndromu vyhoření …více
Abstract:
The thesis deals with the yoke of burnout and prevention for workers in social services, addressing in particular the influence of supervision on the rise. The thesis consists of four chapters, of which are three theoretical and one research. The theoretical part deals with definitions, symptoms, various stages of burnout and its diagnosis. The next chapter deals with the treatment and prevention of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta