Mgr. Martin Horný

Bakalářská práce

Teorie digitálních her: metody analýzy a teorie žánrů

Theory of digital games: methodological aproaches and theory of genres
Anotace:
Záměrem textu je popsat klíčovou subdisciplínu game studies – teorii digitálních her – a to v oblasti metod analýz a teorii žánrů digitálních her. Proto nabízíme přehledný soupis dosavadních metodologických postupů seřazených podle různých autorů a typologii třech nejvýznamnějších žánrů digitálních her (Role-playing game, Akční digitální hry a Strategie).
Abstract:
This paper intends to map the crucial subdiscipline of game studies – theory of digital game – in a territory of methodological toolkit and theory of digital games genres. For this reason we offer description of present methodological analyses defined according to various scholars and typology of the most important genres of digital games (Role-playing game, Action game and Strategy).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií