Nicole BARTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Die Einstellung der Sprecher zum Dialekt in der Umgebung von Freiburg. Ein soziolinguistischer Beitrag zur Beziehung von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt.

Speaker Attitudes to the Freiburg Regional Dialect. A Contribution to the Relationship of the Standard Language, Colloquial Speech and Dialect.
Abstract:
This thesis is concerned with the attitude of speakers (people) from 'Freiburg' and the local dialect, other dialects and also standard language. The theoretical section of the thesis provides analysis of the terms: standard language, colloquial language and dialect. These terms are important for the questionnaire research, which is submitted within the practical section of the thesis. In addition …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postojem mluvčích města Freiburgu a jeho okolí k tamějšímu dialektu, k ostatním dialektům, ale také ke standardní varietě jazyka. V teoretické části jsou rozebrány pojmy standard, hovorový jazyk a dialekt, které jsou důležité pro dotazníkové šetření, jež je součástí praktické části předkládané práce. Během výzkumu vyjadřují respondenti své názory na současnou jazykovou situaci …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Nicole. Die Einstellung der Sprecher zum Dialekt in der Umgebung von Freiburg. Ein soziolinguistischer Beitrag zur Beziehung von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / AJu-NJu

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9e9hcb 9e9hcb/2
29. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 4. 2016
Bulanova, L.
30. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.