Mgr. Ing. Jana Riegerová

Bachelor's thesis

Environmental education in English lessons

Environmental education in English lessons
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o využití environmentální výchovy ve výuce anglického jazyka. Cílem práce bylo navrhnout sadu praktických aktivit vhodnou pro přímé využití v hodinách. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část analyzuje hlavní aspekty environmentální výchovy, s důrazem na jejich roli při realizaci RVP škol. V praktické části byly vytvořeny konkrétní aktivity vhodné pro výuku adolescentů …more
Abstract:
The bachelor thesis “Environmental Education in English lessons” deals with incorporating environmental education into English lessons. The aim of the thesis is to design a set of practical activities and ideas for English teaching that are focused on environmental topics. The work is divided into two parts. The theoretical part is concerned with theoretical aspects of environmental education and points …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: Dr. Rita Chalmers Collins

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta