Mgr. Ing. Jana Riegerová

Bachelor's thesis

Environmental education in English lessons

Environmental education in English lessons
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o využití environmentální výchovy ve výuce anglického jazyka. Cílem práce bylo navrhnout sadu praktických aktivit vhodnou pro přímé využití v hodinách. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část analyzuje hlavní aspekty environmentální výchovy, s důrazem na jejich roli při realizaci RVP škol. V praktické části byly vytvořeny konkrétní aktivity vhodné pro výuku adolescentů …viac
Abstract:
The bachelor thesis “Environmental Education in English lessons” deals with incorporating environmental education into English lessons. The aim of the thesis is to design a set of practical activities and ideas for English teaching that are focused on environmental topics. The work is divided into two parts. The theoretical part is concerned with theoretical aspects of environmental education and points …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta