Matěj Málek

Bakalářská práce

Využití jednodeskových počítačů v Průmyslu 4.0

Use of Singleboard Computers in Industry 4.0
Anotace:
Cílem této práce je zasadit koncept Internetu věcí do kontextu Průmyslu 4.0 a následně vytvořit vlastní aplikaci pro sběr dat prostřednictvím jednodeskových počítačů, která bude tomuto konceptu odpovídat. Na základě metodiky literární rešerše jsem nejdříve uvedl charakteristiku a dopad jednotlivých průmyslových revolucí s důrazem na poslední z nich – Čtvrtou průmyslovou revoluci neboli Průmysl 4.0 …více
Abstract:
The aim of this work is to implement the concept of the Internet of Things in the context of Industry 4.0 and then to create a custom application for collecting data using singleboard computers, that will correspond to this concept.Based on the methodology of literary research, I first introduced the characteristics and impact of industrial revolutions, with emphasis on the last of them - the Fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72822

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika