Matěj Málek

Bachelor's thesis

Využití jednodeskových počítačů v Průmyslu 4.0

Use of Singleboard Computers in Industry 4.0
Abstract:
Cílem této práce je zasadit koncept Internetu věcí do kontextu Průmyslu 4.0 a následně vytvořit vlastní aplikaci pro sběr dat prostřednictvím jednodeskových počítačů, která bude tomuto konceptu odpovídat. Na základě metodiky literární rešerše jsem nejdříve uvedl charakteristiku a dopad jednotlivých průmyslových revolucí s důrazem na poslední z nich – Čtvrtou průmyslovou revoluci neboli Průmysl 4.0 …more
Abstract:
The aim of this work is to implement the concept of the Internet of Things in the context of Industry 4.0 and then to create a custom application for collecting data using singleboard computers, that will correspond to this concept.Based on the methodology of literary research, I first introduced the characteristics and impact of industrial revolutions, with emphasis on the last of them - the Fourth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ladislav Luc
  • Reader: Jakub Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72822

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika