Bc. Markéta ERMISOVÁ

Diplomová práce

Ztracení

Lost
Anotace:
Téma své diplomové práce jsem si zvolila z důvodu zájmu o problematiku vlivu digitálních médií na psychiku člověka. V teoretické části vám přiblížím, jak na toto téma nahlíží odborníci, společnost a jak jej chápu já. V praktické části vás seznámím s vlastním zpracováním tématu v podobě reliéfu technikou asambláže z kabelů, jakožto technickými spojovateli virtuální komunikace. Didaktická část je zaměřena …více
Abstract:
The topic of my thesis I chose because of concern about the impact of digital media on the human psyche. The theoretical part will focus on the way on this issue is seen by experts, society and as I understand it. In the practical part I'll introduce the topic with their own processing technique in the form of relief assemblages of cables, as technical attendant virtual communication. The didactic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Kristina Sedlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERMISOVÁ, Markéta. Ztracení. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.