Bc. Ondřej Bolkovec

Bakalářská práce

Využití videa v on-line marketingu

The use of video in on-line marketing
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Využití videa v on-line marketingu" je poskytnout náhled na úlohu videa ve zmíněném oboru a ukázat konkrétní cestu propagace. První část práce se zabývá historií, současností a procesy internetového marketingu včetně začlenění a výhod multimédií v něm. Druhá část se podrobně zaměřuje na nejpoužívanější sociální sítě pro sdílení videa, kterými jsou YouTube a Vimeo. Ve třetí kapitole …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis "The use of video in on- line marketing" is to provide insight into the role of video in before-mentioned field and show specific way of promotion. The first part deals with the history, present and processes of internet marketing, including integration and benefits of multimedia in it. The second part is detailed focused on social networking services such as YouTube and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bolkovec, Ondřej. Využití videa v on-line marketingu. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika