Mgr. Jakub Hnát

Bakalářská práce

Nieuw-Vlaamse Alliantie - podoba vlámského nacionalismu?

Nieuw-Vlaamse Alliantie - image of Flemish nationalism?
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlámskou (belgickou) politickou stranou Nová-Vlámská Aliance. Práce řeší její zařazení do typologie politických stran a její ukotvení v kontextu belgické politiky. Z pohledu analýzy volebních výsledků strany pak hledá stabilně operující faktory její podpory v distriktech Flander.
Abstract:
This bachelor paper deals with Flemish (Belgian) political party New-Flemish Alliance. Paper deals with N-VA’s classification in typology of political parties and with context of Belgian politics in which N-VA exists. In regard to electoral results of party, paper also deals with finding stable factors of N-VA’s support in districts of Flanders.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma