Bc. Jan Pauček

Diplomová práce

Implementace metodiky řízení vztahů se zákazníky

The Implementation methodology, customer relationship management
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice Řízení vztahů se zákazníky v kontextu vývoje marketingové a integrované marketingové komunikace. Jasně rozděluje pojem Řízení vztahů se zákazníky jako proces a SW systém CRM jako nástroj pomáhající ve správné komunikaci se zákazníky. Druhá část pak hodnotí samotnou implementaci SW systému SAP CRM 7.0, za pomoci metodiky ASAP, v utilitní společnosti a diskutuje …více
Abstract:
This thesis is dedicated to Customer Relationship Management in the context of the development of marketing and integrated marketing communications. Clearly divides the concept of Customer Relationship Management as a process and CRM software system as a tool to assist in proper communication with customers. The second part evaluates the implementation of software system, SAP CRM 7.0, with the help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní