Bc. Eva Skalníková

Diplomová práce

Návrh systému odměňování v podniku

Proposal of companyś reward system
Anotace:
Cílem této práce je návrh nového systému odměňování v úseku Správy životního a neživotní pojištění (dále jen ŽP a NŽP), který zajistí spravedlivější alokaci finančních prostředků a větší spokojenost pracovníků. Byla provedena analýza současného systému odměňování, podány návrhy na zlepšení a popsán nový systému odměňování. Nově vytvořený systém odměňování byl implementován do útvaru správy ŽP a NŽP …více
Abstract:
The aim of this Thesis is to propose new reward system for Life Insurance and Non-life Insurance Administration departments, which assures more fair allocation of financial funds and bigger satisfaction of employees. Analysis to identify problematic parts of current reward system was done, followed by proposal of improvements and description of new reward system. New reward system was implemented into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Tesař
  • Oponent: Ing. Jiří Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting