Bc. Lenka Přikrylová

Master's thesis

Analýza programu rozvoje venkova v období 2014 až 2020 se zaměřením na činnost Celostátní sítě pro venkov České republiky

Analysis of the Rural Development Program 2014-2020, focusing on the activities of the National Rural Network of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na popis zemědělství v České republice a subjekty, které jej financují. Detailně rozebírá nejzajímavější opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Dále popisuje implementační strukturu PRV, Celostátní síť pro venkov, její organizační strukturu a partnerství s Místními akčními skupinami a dalšími subjekty a nejznámější realizované projekty v Moravskoslezském …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the description of agriculture in the Czech Republic and subjects that finance it. It analyzes in detail the most interesting measures of the Rural Development Program for 2014-2020. It also describes the implementation structure of the RDP, the National Rural Network, its organizational structure and its partnership with the Local Action Groups and other entities and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/cu7ja/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě