Bc. Blanka Sigmundová

Diplomová práce

Sociální konstrukce práce sociálních pracovníků s pozitivními emocemi ve vzájemném vztahu s rodiči s tělesným postižením

Social construction of social workers work with positive emotions in the relationship with parents with physical disabilities
Anotace:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci práce sociálních pracovníků s pozitivními emocemi ve vzájemném vztahu s rodiči s tělesným postižením. V teoretické části jsou představeny klíčové koncepty sociální konstrukce, kterými jsou kategorizace, diskurz a idealizace. Dále se práce věnuje pozitivním emocím a technikám, které s pozitivními emocemi pracují. Další kapitola je zaměřena na sociální práci …více
Abstract:
This thesis examines the social construction of social workers´ work with positive emotions in the relationship with parents with physical disabilities. In the theoretical section are introduced the key concepts of social construction which are categorization, discourse and idealization. The thesis further focuses on the positive emotions and attention is also paid to the techniques that work with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií