Petra SUCHÁNKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Nácvik poruch kognitivních funkcí u osob v pozdní fázi rehabilitace po těžším poškození mozku

Training of cognitive function disorder in persons with late phase of rehabilitation after severe brain damage
Anotace:
ABSTRAKT Úvod Tato práce je zaměřena na intenzivní kognitivní rehabilitaci a její vliv na zlepšení schopností a dovedností pacienta po dvou cévních mozkových příhodách (CMP). Cíl práce Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s danou problematikou, zpracování ergoterapeutických přístupů a ovlivnění kognitivních funkcí u pacienta po CMP. Metodika V teoretické části jsou zpracovány informace o …více
Abstract:
SUMMARY This thesis si focused on intensive cognitive rehabilitation and its effect on improving the abilities and skills of the patient after two hemorrhagic strokes. The aim of the work The main goal of my bachelor's thesis is to get acquainted with the given issue and the elaboration of occupational therapy approaches to influence cognitive functions in the patient after stroke. Methodology The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁNKOVÁ, Petra. Nácvik poruch kognitivních funkcí u osob v pozdní fázi rehabilitace po těžším poškození mozku. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie