Pavel Nepomucký

Diplomová práce

Machine learning a moderní Javascript

Machine learning and modern Javascript
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je využití programovacího jazyka JavaScript v oblasti machine learning. Součástí práce je implementace webové aplikace. Webová aplikace obsahuje implementaci tří různých úloh pomocí javascriptové knihovny Tensorflow.js. V rámci práce je popsána oblast machine learning, včetně základní terminologie neuronových sítí. Praktická část obsahuje ukázky implementace vlastní neuronové …více
Abstract:
The subject of this thesis is usage JavaScript programming language in the field of machine learning. Part of the thesis is the implementation of the web application. The web application includes the implementation of three different tasks using the Tensorflow.js JavaScript library. Within this thesis is described the area of machine learning, including the basic terminology of neural networks. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: David Chudán
  • Oponent: Václav Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68725

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie