Elizaveta VYPOLZOVA

Bakalářská práce

Realismus v románu F. M. Dostoevskeho "Zločin a Trest".

Realism in the novel of F. M. Dostoevsky "Crime and Punishment".
Abstract:
Annotation Bachelor's thesis is devoted to the study of realistic tendencies in the work of one of the most famous Russian writers - Fyodor Dostoevsky. The subject of scientific interest is his novel "Crime and Punishment." A primary objective of the work is to find realistic features of this novel. To address this problem, was considered main direction of each national literature, which is realism …více
Abstract:
Anotace Bakalářská práce se věnuje studiu realistických tendencí v tvorbě jednoho z nejznámějších ruských spisovatelů Fjodora Michajloviče Dostojevského. Předmětem vědeckého zájmu je jeho román Zločin a trest. Primární cíl práce odhalení realistických znaků daného díla. Pro řešení tohoto úkolu byl prozkoumán základní pro každou národnostní literaturu směr realismus. Jsou vyčleněny jeho hlavní rysy …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYPOLZOVA, Elizaveta. Realismus v románu F. M. Dostoevskeho "Zločin a Trest".. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština