Bc. Gabriela Szczepanská

Bachelor's thesis

Výukový text - Kakao a čokoláda, předmět suroviny, 2 ročník SOŠ a SOU

Abstract:
Szczepanská, Gabriela: Výukový text Kakao a čokoláda, předmět suroviny 2. Ročník Střední odborné školy a Střední odborná učiliště, bakalářská práce. Brno, MU Pedagogická fakulta 2006, 64 s. Vytvoření výukového textu a následné ověření. Formou vypracování didaktického testu skupinou seznámenou s výukovým textem a následné srovnání a porovnání výsledků testu se skupinou, která vypracovávala test z informací …more
Abstract:
Szczepanská, Gabriela: Educational text Cocoa and chocolate, Subject: Raw materials 2nd class, Secondary vocational school and Secondary training college, Bachelor thesis. Brno, Masaryk University, College of Education 2006, 64 pages Creation of educational text and consequent examination in a form of filled in a didactic test by a group acquainted with the educational text and consequent comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2006
  • Supervisor: ing. Martina Křečková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta