Vlastimil VESELÝ

Bakalářská práce

Strategie vychovatelů v zařízeních náhradní výchovné péče v oblasti řešení náročných výchovných situací.

The strategies of educators in institutes of alternative educational care in the area of solutions of challenging life situations.
Anotace:
Bakalářská práce bude věnována tématu strategií vychovatelů v zařízeních náhradní výchovné péče v oblasti řešení náročných výchovných situací, které se v tomto typu zařízení vyskytují velmi často. Teoretická východiska práce budou věnována problematice výchovy a výchovných stylů, autority ve výchově, problematice náhradní výchovné péče a charakteristice školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the topic of tutors strategies in alternative care facilities in the area of solutions in challenging educational situations that occurs in these facilities very often. Theoretical part of this thesis is dedicated to issues of education and educational styles, authority in education and issues of alternative care in the facilities of alternative care and specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Vlastimil. Strategie vychovatelů v zařízeních náhradní výchovné péče v oblasti řešení náročných výchovných situací.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta