Mgr. Veronika Tomečková

Diplomová práce

Hodnocení počítačového kognitivního programu CogniPlus se zaměřením na selektivní pozornost u osob s poškozením mozku

Evaluation of cognitive computer programme CogniPlus focusing on a selective attention of people with brain damage
Anotace:
V této práci jsme se věnovali počítačovému programu CogniPlus, který je využíván jako forma kognitivního tréninku cíleného na selektivní pozornost. Jeho 3 moduly (DIVID, FOCUS a SELECT) jsme podrobili statistické analýze u klientů v Sanatoriu Klimkovice. Cílem studie bylo ověřit užitečnost aplikace CogniPlus během krátkého časového úseku u pacientů s poškozením mozku. Hledali jsme zároveň souvislosti …více
Abstract:
The present thesis deals with one option of the cognitive training using the CogniPlus software. The thesis focuses on the evaluation of modules which train selective attention, namely: DIVID, FOCUS and SELECT. The research was performed on post-traumatic clients or clients with a history of brain damage at Sanatoria Klimkovice. The objective of this study was the evaluation of the cognitive program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Dörrerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta