Bc. Petra Bendlová

Bakalářská práce

Metoda SWOT jako rozhodovací nástroj řízení podniku

SWOT analysis - the deciding instrument for enterprisse management
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Metoda SWOT jako rozhodovací nástroj řízení podniku. Toto téma jsem vypracovala za pomoci SWOT matice, STEP analýzy a analýzy zájmových skupin. Jako základní nástroj pro analyzování vnějšího prostředí byla využita analýza STEP. Tato analýza identifikuje vlivy sociální, technologické, ekonomické a politické. V práci byla také použita Analýza zájmových skupin, která nám poukazuje …více
Abstract:
The theme of this thesis is the SWOT method as a decision tool for company management. This topic was developed with the assistance of a SWOT matrix, step analyzes and interest groups. As a basic tool for analyzing the external environment was used for the analysis of STEP. This analysis identifies the effects of social, technological, economic and political. The work was also used stakeholder analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šolc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Vrchotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku