Mgr. Lucie Kudláčková

Bakalářská práce

Využití datových specifikací směrnice INSPIRE k vytváření tematických map.

Use of INSPIRE data for thematic mapping
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvářením tematických map z dat, které jsou poskytovány směrnicí INSPIRE. Cílem práce je poskytnout co nejvíce informací k datové sadě Stav ovzduší a vytvoření tematických map z již zmíněné datové sady. Zájmem je ukázat rozdíl mezi vytvářením Use Case v datové specifikaci a realitou v roce 2014.
Abstract:
The bachelor thesis refers to creating thematic maps from the data which are available from the INSPIRE Directive. The goal is to provide as much as possible information to data set Atmospheric Conditions and to creating thematic maps from the data set mentioned above. The aim is to show the difference between the created Use case in the data specification and the reality in 2014.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta