Dagmar Gallisová

Bakalářská práce

Vývoj českého trhu s nehnuteľnosťami

Historical development of Czech housing sector
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis: “Historical Development of Czech Housing Sector” is to describe changes that happened in the Czech housing sector during the period between 1999 till 2017, on a regional basis. In the beginning of the thesis, we are concentrated on describing the terms connected with a real estate market and literature retrieval that mentions authors' point of view on our selected …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Vývoj českého trhu s nehnuteľnosťami“ je popísať zmeny v českom sektore s nehnuteľnosťami medzi rokmi 1999 až 2017, so zameraním na jednotlivé kraje ČR. Na úvod práce sme sa zamerali na definovanie pojmov spojených s realitným trhom a literárnu rešerš, ktorá udáva prístupy autorov k vybraným veličinám. V neskoršej fáze práce budeme analyzovať vývoj cien nehnuteľností v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Oponent: Ing. Magdalena Šuterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta