Bc. Veronika Pechová

Bakalářská práce

Analýza přítomnosti manipulativních technik v materiálech politických stran Úsvit - Národní koalice a Svobody a přímé demokracie k tématu migrace

Analysis of Manipulative Techniques in Materials Related to Migration Topic of Political Parties Down - National Coalition and Liberty and Direct Democracy
Anotace:
Problematika migrační krize je aktuálně celosvětovým tématem a zabývají se jím i politické strany. V této práci se budu soustředit konkrétně na politickou stranu Úsvit - Národní koalice a politickou stranu Svoboda a přímá demokracie. Cílem této práce je analýza manipulativních technik v materiálech těchto dvou politických stran, zabývajících se migrační krizí. Tato práce bude mít formu jednopřípadové …více
Abstract:
The issue of the migration crisis is currently a global theme, and also political parties deals with it. In this paper, I will concentrate specifically on the political party Dawn - National coalition and political party Liberty and direct democracy. The aim of this work is to analyze manipulative techniques in the materials of these two political parties dealing with the migration crisis. This work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hanzelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií