Theses 

Analýza přítomnosti manipulativních technik v materiálech politických stran Úsvit - Národní koalice a Svobody a přímé demokracie k tématu migrace – Bc. Veronika Pechová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Pechová

Bachelor's thesis

Analýza přítomnosti manipulativních technik v materiálech politických stran Úsvit - Národní koalice a Svobody a přímé demokracie k tématu migrace

Analysis of Manipulative Techniques in Materials Related to Migration Topic of Political Parties Down - National Coalition and Liberty and Direct Democracy

Anotácia: Problematika migrační krize je aktuálně celosvětovým tématem a zabývají se jím i politické strany. V této práci se budu soustředit konkrétně na politickou stranu Úsvit - Národní koalice a politickou stranu Svoboda a přímá demokracie. Cílem této práce je analýza manipulativních technik v materiálech těchto dvou politických stran, zabývajících se migrační krizí. Tato práce bude mít formu jednopřípadové studie.

Abstract: The issue of the migration crisis is currently a global theme, and also political parties deals with it. In this paper, I will concentrate specifically on the political party Dawn - National coalition and political party Liberty and direct democracy. The aim of this work is to analyze manipulative techniques in the materials of these two political parties dealing with the migration crisis. This work will take the form of single - case studies.

Kľúčové slová: Úsvit, Národní koalice, Svoboda a přímá demokracie, manipulace, manipulativní techniky, uprchlická krize, jednopřípadová studie Dawn, National coalititon, Liberty and direct democracy, manipulation, manipulative techniques, refugee crisis, single, case study

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hanzelka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 04:26, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz