Ing. Romana Graciková

Diplomová práce

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice

Economic evaluation of investment effeciency
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením investičního projektu – filtračního zařízení „KALOLIS“ a následným doporučením na jeho nákup. Firma se rozhoduje, zda má nadále používat stávající kalolis, který má vyšší náklady nebo koupit nový kalolis s nižšími náklady. Zisk z výroby katalyzátoru při použití nové investice se zvýší o cenu úsporného opatření, z důvodu snížení nákladů na výrobu …více
Abstract:
The thesis deals with economical evaluation of the capital project – a filtraton device called „filter press“ and followed up recommendation for its purchase. The company is just deciding if to keep on using the current filter press which has higher costs or to buy a new one with lower costs. The profit from catalyst production when using the new investment will increase for the economy drive price …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Tomášek
  • Oponent: Ing. Libor Turek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní