Miloš Olejár

Bakalářská práce

Phishing a vhodná ochrana proti nemu

Phishing a vhodná ochrana proti němu
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá phishingem jako takovým a vhodnou ochranou proti němu. Na začátku práce se čtenář nejdříve seznámí tím co je to phishing, jaké typy možných phishingových útoků existují a jaký je za takové útoky trestní postih v České republice. Rovněž jsou popsány nejčastější profily možných útočníků. V další části je představena historie phishingu od jeho úplných začátků, jeho postupný …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with phishing as such and with proper protection against it. At the beginning of this work, reader first gets acquainted with what phishing is, what are the possible types of phishing attacks and what is the criminal sanction for such attacks in the Czech Republic. Accordingly, the most frequently used profiles of attackers are described. The next section is devoted to the …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá phishingom ako takým a vhodnou ochranou proti nemu. Na začiatku práce sa čitateľ najskôr oboznámi tým čo je to phishing, aké typy možných phishingových útokov existujú a aký je za takéto útoky trestnoprávny postih v Českej republike. Taktiež sú popísané najčastejšie profily možných útočníkov. V ďalšej časti je predstavená história phishingu od jeho úplných začiatkov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72402

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika