Petra Oceláková

Disertační práce

Možnosti prohloubení teorie a praxe investičního rozhodování s důrazem na reálné opce

Possibilities of Deepening the Theory and Practice of Investment Decisions with an Emphasis on Real Options
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje vybraným oblastem v rámci teorie a praxe investičního rozhodování. První část je zaměřena na možnosti zlepšení tradičních finančních kritérií, jako jsou čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento, s využitím grafických nástrojů pro jejich interpretaci. Za hlavní praktický problém je možné považovat nikoli samotnou metodologii, ale neschopnost správně predikovat …více
Abstract:
This dissertation deals with selected areas within capital budgeting theory and practice. The first part is focused on possibilities how to improve traditional financial metrics as net present value and internal rate of return by using graphical tools for their interpretation. The main practical problem can be considered not the methodology itself, but the inability to predict future cash flows correctly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 11. 2013
  • Vedoucí: Josef Valach
  • Oponent: Milan Hrdý, Petr Choulík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39279