Bc. Lucie Tronečková

Bakalářská práce

DNA transposony a jejich role při vzniku chromosomových přestaveb

DNA transposons and their role in the origin of chromosome rearrangements
Anotace:
Před 70 lety nositelka Nobelovy ceny (1983) Barbara McClintock (1902-1992) poprvé rozpoznala souvislost mezi aktivitou DNA transpozonů a chromozomovými přestavbami v genomu kukuřice. Nedávno publikované práce vysvětlují molekulární mechanismus vzniku chromozomových přestaveb prostřednictvím transpozice DNA elementu v genomu člověka, hub a rostlin. Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky v této rozvíjející …více
Abstract:
70 years ago, the Nobel Prize holder Barbara McClintock (1902-1992) has recognized the connection between DNA transposons activity and chromosomal rearrangements in corn genome. The recent studies clear up the molecular mechanism of chromosomal rearrangements origin by the DNA element transposition in human, fungal and plant genome. The aim of this work is to sum up present findings of this developing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.