Bc. Lucie Tronečková

Bachelor's thesis

DNA transposony a jejich role při vzniku chromosomových přestaveb

DNA transposons and their role in the origin of chromosome rearrangements
Abstract:
Před 70 lety nositelka Nobelovy ceny (1983) Barbara McClintock (1902-1992) poprvé rozpoznala souvislost mezi aktivitou DNA transpozonů a chromozomovými přestavbami v genomu kukuřice. Nedávno publikované práce vysvětlují molekulární mechanismus vzniku chromozomových přestaveb prostřednictvím transpozice DNA elementu v genomu člověka, hub a rostlin. Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky v této rozvíjející …more
Abstract:
70 years ago, the Nobel Prize holder Barbara McClintock (1902-1992) has recognized the connection between DNA transposons activity and chromosomal rearrangements in corn genome. The recent studies clear up the molecular mechanism of chromosomal rearrangements origin by the DNA element transposition in human, fungal and plant genome. The aim of this work is to sum up present findings of this developing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.