Tomáš CHODL

Bakalářská práce

Problematika chovu drůbeže z hlediska emisí amoniaku a skleníkových plynů ve vztahu k životnímu prostředí.

Poultry breeding with regard to ammonia emissions and greenhouse gases in relation to the environment.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znečišťování životního prostředí hospodářskou činností zejména chovem hospodářských zvířat. Popisuje, jak lze podle schválených způsobů omezit emise amoniaku z velkochovů drůbeže a jak kontrolovat jeho narůstání. Mezi jiným se zabývá i skleníkovými plyny a skleníkovým efektem dopadajícím na životní prostředí.
Abstract:
The present BA thesis deals with environment pollution caused by farming, especially livestock and poultry breeding. It describes how ammonia emissions from industrial poultry farms can be reduced according to the standard regulations and how to control ammonia growth. Among other things, it discusses greenhouse gases and the greenhouse effect?s impact on the environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor: 19220

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHODL, Tomáš. Problematika chovu drůbeže z hlediska emisí amoniaku a skleníkových plynů ve vztahu k životnímu prostředí.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9fbvde 9fbvde/2
24. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 5. 2011
Bulanova, L.
25. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.