Sylvie LÉVAYOVÁ

Bakalářská práce

Struktura neolignanů izolovaných z Posidonia oceanica

Structure of neolignans isolated from Posidonia oceanica
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá světem sekundárních metabolitů mořských rostlin. V teoretické části se pak věnuje polyfenolickým sekundárním metabolitům, neolignanům a zejména pak srovnává vlastnosti sekundárních metabolitů suchozemských a vodních rostlin. Experiemntální část se pak věnuje přípravě neolignanu izolovaného z Posidonia oceanica a jeho strukturním derivátům. Připravené látky jsou …více
Abstract:
The present bachelor thesis deals with the world of secondary metabolites of marine plants. The theoretical part deals with polyphenolic secondary metabolites, neolignans and in particular compares the properties of secondary metabolites of terrestrial and aquatic plants. The experimental part deals with the preparation of neolignans isolated from Posidonia oceanica and their structural derivatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Jiří Pospíšil, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÉVAYOVÁ, Sylvie. Struktura neolignanů izolovaných z Posidonia oceanica. Olomouc, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9fctci 9fctci/2
12. 5. 2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.