Bc. Daniel KUČA

Bakalářská práce

Dendrogeomorfologická analýza skalního řícení na zapadním svahu Smrku (Moravskoslezské Beskydy)

Dendrogeomorphological analysis of rockfall on the western slope of the Smrk Mt. (Moravian-Silesian Beskydy)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dendrogeomorfologickou analýzou skalního řícení na západním svahu masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech. Cílem práce je zjistit vliv skalního řícení na povrch kmenů stromů v sesuvné lokalitě. Získaná data byla zpracována do tabulek, vyhodnocená a dále zpracována do grafických výstupů. Byly vytvořeny mapy a digitální modely izolinii v programech ArcGIS 9.3 a Surfer …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with dendrogeomorfological analysis of rockfall on part on western slope of the Smrk Mt. massive in the Moravian-Silesian Beskydy Mts. The objectives of the thesis is find influence of rockfall on surface stem in study territory. The results have been summrized in tables, analyzed and presented in graphical format. Computer program ArcGIS 9.3 and Surfer 8 have been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010
Zveřejnit od: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČA, Daniel. Dendrogeomorfologická analýza skalního řícení na zapadním svahu Smrku (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta